Բաժին 2

Հնարավոր է ստեղծել ցանկացած քանակությամբ բաժիններ (ապրանքների խմբեր) 

Յուրաքանչուր ապրանքների խումբ կարող է ունենալ իր նկարագրությունը։

Ցանկացած պահի հնարավոր է ավելացնել կամ պակասեցնել բաժիններ, ինչպես նաև փոփոխել նրանց անվանումնեը և նկարագրությունը։